REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST
Vladimír Glaser

Již po třicáté páté jsme pořádali výstavu betlémů. Začínali jsme v roce 1987 ve starém vyřazeném bytě na Malé Straně. Díky místu a také tomu, že podobných aktivit bylo velmi málo, stávala v průjezdu činžáku i na chodníku před ním fronta. Pár betlémů viděly tisíce lidí.

Od roku 1990 jsme začali vystavovat v mém rodném Ořechu. Výstava putovala po mnoha prostorách. V roce 2018 jsme pro betlémy vybudovali muzeum - Muzeum českých Vánoc.

Výstava 2021-2 byla věnována především 15. výročí Spolku českých betlemářů. Třináct členů vystavovalo betlémy, Petr Vokoun přinesl historické dokumenty o založení a dalších deset členů pomáhalo s instalací a propagací. Další betlemáři ze Spolku se přišli podívat.

I díky všem, kteří pomohli, se podařilo připravit nádhernou výstavu s rekordní návštěvností. V posledních letech tvořily polovinu návštěvníků děti z okolních škol a školek. Tito malí návštěvníci tentokrát díky opatřením dorazili jen v minimálním počtu. Návštěvníci z řad veřejnosti letos tvořili naprostou většinu. Každý si odnesl na památku malý betlém, informace o SČB a seznam výstav, které pořádali naši členové.

Děkuji tedy velice všem členům i nečlenům Spolku, kteří s výstavou pomohli, i těm, kteří si ji přišli prohlédnout.