DŘEVOŘEZÁNÍ A BETLEMAŘENÍ 2022

Letošní setkání tvůrců betlémů proběhne od 17. do 19.6. v Muzeu českých Vánoc v Ořechu. Pro veřejnost bude přístupné v sobotu 18.6. Téma bude Andělé a bude otevřené i pro jiné tvůrce než jen řezbáře, a bude jako tradičně spojeno s Medobraním. Srdečně všechny zvu k účasti mezi tvůrci i mezi návštěvníky.

Vladimír Glaser, www.muzeumceskychvanoc.cz