K ČEMU MŮŽE PŘISPĚT REGIONÁLNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Ivan Hejtmánek

V období adventu, Vánoc i v době povánoční jsem měl možnost setkat se se stovkami návštěvníků "Velké výstavy betlémů" ze současné tvorby řezbářů a betlemářů Valašska a severovýchodní Moravy, kterou za podpory města, uspořádala TKA - kulturní agentura města Rožnov pod Radhoštěm v soukromé, moderní výstavní galerii Brillovka pana Jiřího Študenta. Kromě všech pochvalných zápisů v návštěvní knize navázali se mnou, jako kurátorem výstavy, někteří z návštěvníků rozhovor, ve kterém vyjádřili svůj obdiv nad uměním a obrovskou pílí všech tvůrců betlémů. Ocenili také snahu spolku Betlemářů Valašska, spoluorganizátorů výstavy, obohatit touto akcí, pořádanou k 15. výročí založení Spolku českých betlemářů, vánoční kulturní dění ve městě. Někteří se také zmínili o rodinných tradicích oslavy Vánoc a také o betlémech, které si staví každoročně ve svých příbytcích. Dva takové rozhovory mne přivedly k napsání tohoto článku, kterým bych rád představil lidové tvůrce, kteří svá díla nikde nevystavují, ale určitě by jejich betlémy upoutaly pozornost na všech vánočních výstavách.

Krajkový, háčkovaný betlém Ludmily Telčerové z Ostravy-Poruby

Prvním z nich je "Krajkový, háčkovaný betlém", z tvorby paní Ludmily Telčerové (1949) z Ostravy-Poruby, se kterým mne seznámil její syn Petr, bydlící se svojí rodinou v Rožnově. Ten mi v krátkém rozhovoru řekl a také později napsal: "Máma začala betlém tvořit v roce 2014 v pro ni nelehkém období, kdy se starala o svoji těžce nemocnou matku. Pokračovala pak v dalších letech, postupně tvořila další figurky, a tak vznikl betlém v současné podobě. Inspirací byly pohlednice, fotografie a obrázky s betlémskou tematikou." Obdivuhodná, velmi precizně technicky i esteticky provedená lidová tvorba betléma s více jak třiceti figurkami a dalšími objekty betlémské scény, přispívá k obohacení betlemářské tvorby našeho regionu severovýchodní Moravy. Doufejme, že se najde příležitost ukázat tento krásný betlém veřejnosti na některé z dalších vánočních výstav v našem kraji.

Pohyblivý vyřezávaný betlém valašského lidového výtvarníka a řezbáře Michala Skalíka z Dolní Bečvy-Horního Rozpitého

Druhým velmi zajímavým dílem je "Dřevěný, vyřezávaný pohyblivý betlém" čtyřiadevadesátiletého rodáka z Dolní Bečvy-Horního Rozpitého pana Michala Skalíka. O jeho velkém pohyblivém betlému mě informoval synovec Radek Skalík, který spolupracuje s naší regionální pobočkou a půjčuje na naše výstavy betlém svého v roce 2016 zemřelého tatínka Metoděje Skalíka, bratra výše zmíněného Michala. Jak je vidět, oba bratři měli k betlemářské tvorbě vřelý vztah a za svého života vytvořili několik lidových betlémů.

Michal Skalík, vyučený zedník, sedmdesát let člen dechového orchestru Bečvanka, muzikant tělem i duší, neškolený lidový umělec, malíř a řezbář vytvořil za svůj dlouhý život mnoho krásných obrazů a reliéfů valašské krajiny. V jeho díle dominuje také mnoho věrných stokrát zmenšených významných staveb, které si pamatoval z mládí na Pustevnách a Radhošti a také těch, které jsou dnes soustředěny jako unikáty lidové architektury ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. Vše velmi dokonale sestaveno z tenkých prkének, špejlí a dalších polotovarů, s věrným, umným zdobením obvyklým v architektuře Valašska. To vše zdobí dnes obytné místnosti tohoto všestranného vskutku lidového umělce, kterého jsem měl možnost v lednu 2022 navštívit a prohlédnout si i jeho chloubu - pohyblivý betlém. Ve světnici zabírá plochu cca 2 x 2,5 m, a kromě obvyklých jeslí jsou znázorněny scény klanění Tří králů, zástupu darovníků, pasáčků a řemeslníků, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Celou kompozici utvořenou ve třech stupíncích doplňují pro krajinu Valašska a Beskyd typická stavení a ostatní krajinné prvky.
Celoživotní touhou řezbáře bylo kromě nasvícení betléma rozpohybování figurek. Tento sen mu pomohl realizovat v posledním desetiletí jeho vnuk Petr, který bydlí spolu s dědečkem v rodinném domku a pomáhá mu také v překonávání překážek, které klade na člověka vysoký věk. Petr, vystudovaný elektronik, je autorem mechanických částí a také aplikace elektronických prvků, motorů, krokových motorů a modulů řízení, kterými jsou jednotlivé figurky anebo sestavy uvedeny do pohybu. V očích pana Skalíka jsem viděl radost z toho, že mohl svůj betlém ukázat člověku, který mu byl představen také jako řezbář a betlemář. Při rozloučení jsem vyslovil přání nejen pevného zdraví, které všichni potřebujeme, ale také, za všechny betlemáře Valašska, slova vysokého uznání práce, která je před širokou veřejností ukryta v Horním Rozpitém v podhůří Radhoště.