JUBILEA DVOU VALAŠSKÝCH LIDOVÝCH UMĚLCŮ, ŘEZBÁŘŮ A ČLENŮ POBOČKY BETLEMÁŘI VALAŠSKA
Ivan Hejtmánek

Jan Brlica st. (1952)

Hned na počátku letošního roku (4. 1. 2022) oslavil zakládající člen regionální pobočky SČB na Valašsku Jan Brlica st. z Francovy Lhoty v plném zdraví 70. narozeniny. Celý jeho život je spojen s krásnou přírodou moravskoslovenského
pomezí, kde také jako lesník, myslivec a včelař pečuje o zachování a zvelebování tohoto koutu naší vlasti. Umělecké vlohy projevil již jako dítě, ale rodinná tradice spojená s lesem a dřevem nakonec určila jeho životní cestu. Řezbářství se však stalo jeho hlavním koníčkem, a tak od svého dětství vytvářel mnoho zajímavých řezeb spojených s myslivostí, včelařstvím (klátové úly), sakrální tematikou (sochy světců, kříže, opravy dřevěných kostelů a další). Také zobrazení valašské krajiny a lidí žijících v ní je častým tématem reliéfní tvorby tohoto všestranného umělce. Při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci vytvořil sochu Jana Sarkandra, jako dar olomoucké arcidiecéze papeži. Mnoho jeho monumentálních soch zdobí veřejná prostranství českých a moravských měst a vesnic. Mezi nejznámější patří totem v zoologické zahradě v Brně. Také betlémy zaujímají v osobním i uměleckém životě Janka Brlici st. své místo. Okouzlen magickou scénou narození Krista vytvořil v posledních dvou letech krásný betlém v "nazarénském stylu" s figurami 27 cm vysokými v dokonalé řezbě, kde jsou pouze nožem a dlátem vytvořené krásné barokní drapérie a biblické tváře jak Svaté rodiny, tak Tří králů a doprovodu, včetně zvířat. Půvab dokresluje dokonalá kompozice díla, která bez využití barevného zdobení zdůrazňuje cit umělce, opravdového "Mistra" řezby. Nezapomíná však ani na výchovu mladších řezbářů, účastní se řezbářských sympozií a k řezbářství přivedl i svého syna Jana, který vynikl již tvorbou Svaté rodiny v životní velikosti pro valašskou obec Zašová. Jako členové regionální pobočky Betlemářů Valašska se oba aktivně účastní spolkových výstav. Přejeme Janovi do dalších let pevné zdraví, a také jeho stálou veselou mysl a optimismus, který mu pomáhá v jeho životě i krásné tvorbě.

Zdeněk Matyáš (1952)

Své sedmdesátiny oslavil 7. 2. 2022 ve Valašských Kloboukách místní rodák, bohem nadaný umělec, řezbář a betlemář Zdeněk Matyáš. Již ve čtvrté generaci je práce se dřevem a řezbářství rodinnou tradicí.
Zdeněk se již od svých uměleckých začátků v LŠU pod vedením akademického malíře Lojzy Baránka učil kresbě, aby pak po skončení vojenské služby začal s tvorbou reliéfních plastik s lidovým motivem a také s figurální tvorbou. Od roku 1990 je řezbářství jeho trvalým zaměstnáním a celoživotním koníčkem. Dokonalým zpracováním tématu a precizností řezby se stal vysoce uznávaným umělcem. V jeho ateliéru vznikla v 90. letech min. stol. "Křížová cesta" pro děkanský kostel sv. Václava v Dobrušce a další sakrální plastiky. Vytvořil také betlémskou scénu se Svatou rodinou pro Česko - Slovenský pohyblivý betlém v Horní Lidči - největší kolektivní betlemářskou práci v posledních dvaceti letech. Jeho plastiky zdobí mnohá veřejná prostranství nejen na Valašsku, ale i v USA a Kanadě. Zúčastnil se mnoha výtvarných sympozií a výstav v naší vlasti, a také v Itálii, Maďarsku Švédsku, Německu a na Slovensku. Své bohaté zkušenosti předává také mladší generaci na Střední odborné škole v Luhačovicích. Ve svém rodišti je vůdčí osobnosti při organizaci setkání lidových umělců - řezbářů nazvané "Valašské kumštování", ale také se sám účastní tradičních řezbářských akcí ve Velkých Karlovicích, Rožnově pod Radhoštěm, trienále ve Frýdku - Místku a vánočního setkání betlemářů v Příboře. Významnou součástí Zdeňkovy tvorby jsou kromě reliéfů především sochy a užitné plastiky. Nezapomíná ale ani na betlemářskou tvorbu. Vytvořil několik rodinných betlémů, ale též Sv. rodinu se sochami více jak 1 m vysokými, které letos vítaly návštěvníky výstavy betlémů v rožnovské výstavní galerii Brillovka. Stál také na samém počátku vzniku regionální pobočky SČB jako zakládající člen a velmi aktivně se po celá léta podílí na prezentaci betlemářské tvorby a udržení této tradice na Valašsku. Přejeme našemu příteli a kolegovi Zdeňkovi do dalších let především hodně zdraví, pohody a štěstí, a také nové inspirace pro jeho bohatou a širokou tvorbu.