VARUJÍCÍ VÁNOČNÍ POHLEDNICE
Jan Roda

Již několik let otiskujeme na stránkách časopisu Betlemář ukázky z tvorby vánočních pohlednic. Vždy jsou to zdařilé kresby, navozující poezii krásných vánočních svátků. Dnes si však připomeneme, že ne všechny roky byly klidné a prosty strádání.

Otištěná pohlednice - vánoční pozdrav - je stará více než sto let. Byla vytištěna za doby první světové války, aby dodala naději, že jednou bude lépe. Byla poslána do Haliče, pevnostního města Přemyšl, na ukrajinských hranicích. Snad byla adresátu doručena, potěšila jej a s ním se zase do Čech vrátila.

Je smutné, že se lidstvo nepoučilo a znovu se dostaly ke slovu zbraně. Přejme si, aby nenastalo období, kdy se budou opět tisknout taková smutná přání.