FINÁLE VELKÉ VÝSTAVY BETLÉMŮ 2021

V minulém čísle se čtenáři Betlemáře mohli potěšit výtvory z úspěšné akce Spolku českých betlemářů a společnosti On tisk pro děti a mládež. Počátkem března byla tato akce završena rozesláním ocenění jednotlivým autorům. Odborníci z tiskárny vytvořili působivé výtvarné návrhy pamětního listu a katalogu, které náležitě reprezentují obě pořadatelské organizace. Pamětní list a drobné dárky obdrželi všichni účastníci, jejich počet se blížil pěti stům.

Tisk katalogu původně nebyl plánován, ale jednatel tiskárny pan Skopal rozhodl, že by takové hezké práce zasloužily důstojnou prezentaci. Ke každému dílu proto byl vytištěn jeden katalog formátu A4 na kvalitním papíře. Školy, domy mládeže a další zúčastněné organizace obdržely po jednom výtisku Betlemáře č. 81, a pokud by měly zájem věnovat katalog všem svým autorům, mohou si další objednat za dotovanou cenu.

Všichni autoři vylosovaných deseti betlémů i jednotlivci bez záštity nějaké organizace dostali vlastní výtisk katalogu, betlemářský závěsný kalendář duben 2022 - březen 2023 a drobné dárky.

Těší nás, že už první ohlasy vyjadřovaly velké ocenění celého průběhu akce i vysoké úrovně obdržených materiálů.