GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Anna Podzemná Suchardová
Bohumil Dušek

Všestranná umělkyně se narodila 26. 7. 1909 v Praze, zemřela 13. 8. 1996 rovněž v Praze. Pro nás je významná i tím, že je spjatá s Říší loutek, kde se zrodil a několik roků tam měl zázemí Spolek českých betlemářů.

Pocházela z rodu Suchardů, významných řezbářů loutek, kteří se řezbě loutek věnovali již v 19. st. Byla pravnučkou Antonína Suchardy st. (1812-1886), vnučkou Antonína Suchardy ml. (1843-1911), dcerou Vojtěcha a Anny Suchardových, loutkovému divadlu se věnoval i její strýc Bohumil Sucharda (1878-1927).
Studovala UMPRUM a AVU (1933-1938) v Praze (A. Hofbainer, M. Švabinský) a Academii Julien v Paříži.
Byla všestrannou umělkyní, jejíž dílo sahá od oceňovaných poštovních známek až k monumentálním realizacím pro architekturu. Častým námětem jejích poštovních známek byl sport, např. LOH v Tokiu v roce 1964. Ke stému výročí jejího narození byla vydána pamětní známka s námětem její práce z roku 1960 - Děvčátko s koláčem.

Od dětských let se podílela na činnosti Říše loutek, kterou založili její rodiče - nejdříve hrála dětské role a princezny, později působila v souboru, jehož byla čestnou členkou, především jako propagační grafik (plakáty, programy). Pro scénu v pražské Městské knihovně vytvořila oponu a vitráž s motivem Kašpárka, která byla umístěna nad vchodem do divadla. Často navštěvovala Valašsko a nakreslila a namalovala zde řadu obrazů a studií lidových typů. Samostatně vystavovala ve Valašském Meziříčí a v Praze, zúčastnila se kolektivních výstav v Praze, realizovala mozaiky a další umělecká díla pro různé budovy a památníky u nás i v Polsku. Za svou tvorbu obdržela řadu ocenění.

Vytvořila mnoho obrazů různých žánrů i stylů, od realismu v počátcích své kariéry až po abstraktní díla v závěru života. Je autorkou několika pohlednic, u vánočních převažoval námět zimních dětských radovánek. Vzhledem k době vzniku těchto pohlednic - po roku 1948 - nelze samozřejmě očekávat ani náznaky religióznosti.

(S využitím internetových zdrojů.)