WOOD ART A ŘEZBÁŘSKÁ ŠKOLIČKA MAJÍ V BYSTRÉM U POLIČKY JIŽ SVOJI TRADICI
Ivan Hejtmánek

Letos uplynulo již 20 let, co město Bystré zorganizovalo první ročník řezbářského sympozia pod názvem Wood art. Tato setkání řezbářů - výtvarníků, a díla, která vytvářejí, přispívají k rozšiřování umělecké výzdoby a mobiliáře města. Letošním tématem byla "Čtenářská lavička".

Již pět let se ve stejném termínu koná setkání mladých zájemců o řezbářství a betlemářství. Ve čtyřdenním kurzu se frekventanti "Řezbářské školičky" pro děti od 10 do 15 let pod vedením pěti instruktorů, řezbářů a členů SČB - regionálních poboček Betlemářů Poličska a Betlemářů Valašska učí nejen základům řezbářského řemesla, ale získají také informace o používaných materiálech, nástrojích a jejich ošetřování. Nedílnou součásti výuky jsou i informace o historii stavění jeslí a betlémů a tradici betlemářství u nás i ve světě.

Mimořádný zájem přivedl letos do řezbářské školičky 24 zájemců z Bystrého i širokého okolí. Dvanáct začínajících řezbářů bylo poučeno o bezpečnosti práce s ostrými nástroji, technice řezby nožem a dláty a s těmito základními znalostmi a využitím připravených polotovarů, vytvořili své první misky, lžíce, kuksy anebo figurky zvířátek. Absolventi minulých ročníků, již pokročilí řezbáři, pokračovali v rozšiřování "Bysterského dětského betléma", který doplnil další díl dáliny (roubená chalupa vytvořená technikou vrubořezu), roubená zvonička a několik figurek.

Velký počet dětí ztížil práci instruktorů, neboť se museli spravedlivě věnovat těm novým, kteří začínají, i těm zkušenějším, kteří se chtějí naučit něco navíc. Říká se, že kdo je připraven, není ohrožen anebo, že připraveným štěstí přeje. To štěstí měli všichni instruktoři, neboť zhotovili dostatek polotovarů pro všechny práce chtivé malé řezbáře. Základní deska dětského betléma se rozšířila na dvojnásobek a počet figur dosáhl již padesátky.

Tento "Bysterský dětský betlém" by město Bystré rádo přihlásilo do 2. ročníku celostátní Velké výstavy dětských prací, pořádané SČB. Organizátoři řezbářské školičky doufají, že tato kolektivní práce dětí z Českomoravské vrchoviny bude inspirací pro další města, školy a zájmové dětské organizace při tvorbě jeslí a betlémů.

A protože po pěti letech konání školičky lze hovořit také o pěkné a užitečné tradici, kterou je potřeba dále udržet a rozvíjet, přejeme do dalších let obětavým instruktorům stálé zdraví a zájemcům o řezbářství "vždy ostrá dláta". Městu Bystré patří poděkování za každoroční finanční podporu a organizační zajištění této akce. Instruktorům, především členům SČB, děkujeme za jejich obětavou a trpělivou práci s dětmi a jejich podílu na udržení tradice stavění jeslí a betlémů, trvající již 800 let.