PODMALBY NA SKLE Z OPALIC
Jan Roda

V Opalicích, malebné osadě náležící k obci Kamenný Újezd, si před nedávnem zařídil nový ateliér pan Jiří Honiss. Jmenovaný je našim dlouholetým členem, který vyniká jako malíř podmaleb na skle. Pro tuto dovednost a píli byl v roce 2015 oceněn čestným titulem Nositel tradic lidového řemesla. Právě v Opalicích vznikají jeho podmalby, které navazují na dávné umění starých mistrů, třeba z jihočeského Pohoří na Šumavě (Buchers, Buchoř). Náměty maleb vycházejí z křesťanských motivů, převážně světců, které dříve zdobily svaté kouty ve světnicích předků. Doplňují je rozličné "domácí požehnání", obrázky ze života Krista a "betlémky". Jeho tvorba je pestrá, mnohdy obrázky zkrášlují renovovaná boží muka, či štíty obydlí.

Opalice není žádná ospalá osada, společensky žije. Udržují tu nejen vlastní stavení, ale i veřejný prostor. Pečují o památné torzo prastarého dubu, ve vánočním čase staví deskový betlém, který je kopií několika figur Lodhéřovského betléma.

Se současnou tvorbou pana Jiřího Honise se budeme moci již brzy seznámit na plánované vánoční výstavě v objektu Muzea města Prahy ve Ctěnicích. Věřme, že se letošní Vánoce vydaří jak na návsi v Opalicích, tak na zámku ve Ctěnicích.