MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ŘEZBÁŘŮ Z MORAVY, SLOVENSKA A POLSKA
Ivan Hejtmánek

Mnohaletá spolupráce a přátelská setkávání řezbářů, českých, slovenských a polských umělců, měla letos dvojí pokračování. Řezbáři, sdružení ve Velkých Karlovicích v umělecké skupině Urgatina, a také členové regionální pobočky SČB Betlemáři Valašska se s přáteli ze slovenského Babína setkali na začátku srpna při tradiční třídenní akci ve Velkých Karlovicích a o čtrnáct dnů později pak v oravském Babíně, za účasti dalších přátel z polských Beskyd. Mezinárodní řezbářské sympozium jako plenér se konalo letos pod záštitou starostů obcí Velké Karlovice Miroslava Koňaříka a obce Babín Martina Matyse. V oravském Babíně (okr. Dolný Kubín) se nachází největší slovenská sbírka lidového řezbářského umění. Původ sbírky nacházíme v díle Štefana Siváně (1906-1995), který jako řezbář a představitel naivního umění, při práci na rodovém statku provozoval také kolářské řemeslo. V čase vegetačního klidu a období Vánoc cestoval s přenosným kolednickým pohyblivým betlémem zavěšeným na krku. Pohyb figurek ovládal složitými táhly, a tak dosáhl velké přitažlivosti pro diváky, kterým rád betlém předváděl. Jeho figury zobrazovaly život na oravské vsi se všemi etapami lidského žití. Člověk, který nezískal prakticky žádné vzdělání, velmi barvitě dokázal svými figurami vytvořit dokonalý, originální obraz života vesnického lidu. Jeho syn Štefan (1945-2005) pokračoval v tradici založené otcem a vyřezával v duchu zachování lidové oravské tvorby

Účastnil se řezbářských plenérů na Slovensku i v Čechách, přičemž navázal na rodinnou tradici, kterou se snažil zachovat a dále rozvíjet. V roce 2002 vznikla v Babíně myšlenka konání řezbářských sympozií nazvaných "Návraty k Siváňovcom", pod záštitou kulturního střediska Oravy v Dolním Kubíně. Letošního 20. jubilejního ročníku se zúčastnilo dvanáct neprofesionálních řezbářů z Moravy, Slovenska a Polska, kteří tvořili své sochy v babínském přírodním amfiteátru Z Valašska přijalo účast pět řezbářů. Tématem prací byl "život na dědině podle ročních období". Přírodní scenérii zdobily sochy Tří králů z tvorby Štefana, nejmladšího z rodu Siváňovců. Sbírka děl z předchozích ročníků dnes již tradičního sympozia je vystavena v muzeu obce Babín. To vzniklo přestavbou budovy staré školy.

Dílo zakladatele řezbářské tradice měli možnost účastníci zhlédnout v domě Štefana Siváně nejstaršího. Dům lze nazvat živým muzeem. Můžeme vidět rozsáhlou sbírku prací obou dnes již nežijících řezbářů, otce a syna Siváňových. Přesto, že rodný dům Siváňovců v 80. letech částečně vyhořel, díla obou lidových umělců se před požárem podařilo zachránit a uchovat tak pro další generace.

Účastníci z Valašska děkují jak starostům obou obcí, tak organizátorům - paní Jakešové z Karlovic, panu Žabenskému z Levoče a obětavým organizátorům z Babína, kteří se pečlivě starali o hmotné i kulturní zajištění pro všechny zúčastněné tvůrce.

Podle informací účastníků mezinárodního setkání, členů umělecké skupiny Urgatina a regionální pobočky SČB, Tomáše Dujky, Mgr. Martina Cigánka, Zdeňka Matyáše, Kamila Kopřivy a Vladimíra Klimeše připravil pro časopis Betlemář Ivan Hejtmánek.

Fotografie: archiv účastníků.