PŘÍPRAVY JUBILEJNÍHO ROKU BETLEMÁŘSKÉ TRADICE

Ivan Hejtmánek

Letošní rok je pro všechny betlemáře rokem jubilejním. Připomínáme si historickou událost prvního živého zobrazení betlémského příběhu narození Krista v jeskyni na hoře Alveria v městečku Grecciu v roce 1223. Půlnoční mše v horské jeskyni je považovaná za počátek betlemářské tradice. Uplynulo mnoho času, svět prošel za 800 let dramatickým vývojem, ale myšlenka připomenutí narození Spasitele si uchovala do dneška svoji přitažlivost. Její ztvárnění od primitivních kreseb z doby počátku křesťanství až po rozsáhlá řezbářská díla z období vrcholného baroka v kostelích, a hlavně tvorba lidová z 19. a 20. století, přitahuje každoročně v období Vánoc nejen návštěvníky kostelů a vánočních výstav. U nás i ve světě je v mnoha rodinách právě betlém, nebo jesle, neodmyslitelnou součástí vánoční tradice. Spolek českých betlemářů připravuje pro tento jubilejní rok mnoho připomínkových akcí, především výstav, přednášek a besed, kde se návštěvníci mohou seznámit nejen s betlémskou historií, ale také tradicí stavění jeslí a betlémů u nás i v ostatním křesťanském světě. Besedu na uvedené téma připravili Betlemáři Valašska spolu s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm již 13. 12. 2022 v rámci přednáškového cyklu "Město v mé paměti". Největší zájem byl o historii a tradici betlemářství na východní Moravě, které je spojeno s městy Příbor a Frenštát pod Radhoštěm, odkud se pak v souvislosti s druhou vlnou osídlování horských oblastí Beskyd a Javorníků jesličkářství šířilo do horských samot i nově vznikajících osad. O besedu s předsedou regionální pobočky SČB Ing. Ivanem Hejtmánkem projevily již zájem i další města a spolky.

Předpremiéru připravované "Velké výstavy betlémů současných tvůrců z Valašska a severovýchodní Moravy", kterou Betlemáři Valašska uspořádají spolu s Kulturním centrem města Valašské Meziříčí ve výstavních prostorách zámku Žerotínů, obstaral nyní v arkádách zámku betlém se sochami v životní velikosti, jehož autorem je Alois Zádrapa z Lidečka, tvůrce největšího autorského betléma v regionu s více jak 320 figurami. Tento "Valašský betlém v Lidečku" si letos také prohlédlo mnoho návštěvníků v domovské obci v Lidečku.

Již třetím rokem se ve vánočním čase mohou návštěvníci Štramberka potěšit procházkou starobylými uličkami města zvaném často Moravským Betlémem, spojenou s prohlídkou krásných betlémů. Epidemiologická omezení výstav v minulých dvou letech inspirovala majitele štramberské Vánoční chalupy, prodejní a výstavní galerie, manžele Dagmar a Pavla Jurákovy , k vytvoření konceptu nazvaného "Štramberkem za betlémy". Je evidentní, že to byl nápad výborný. Letos se již potřetí za okny starobylých štramberských domů a za výklady obchodů podařilo vystavit 37 betlémů místních autorů i současných tvůrců z blízkého okolí. Unikátní jsou betlémy historické ze sbírky autora scénáře Pavla Juráka, sběratele a velmi aktivního člena SČB. Zvláštní atmosféra panuje ve městě v podvečer, kdy osvětlené betlémy připomínají mysterii zrození Krista. Letošní páteční komentované prohlídky přispěly k rozšíření popularity této dnes již tradiční akce.

Také, letos již deváté předvánoční setkání řezbářů a betlemářů, v sobotu 10. 12. 2022 v Centru tradičních technologií muzea Novojičínska v Příboře navštívilo více jak 300 obdivovatelů jeslí a betlémů. Stejně jako v minulých letech předváděli řezbáři z Lašska i Valašska celé dopoledne své umění a nabídli návštěvníkům také své betlémy ke koupi. Poděkování patří všem řezbářům, a především pracovníkům muzea v Příboře, kteří také svojí badatelskou a publikační činností přispívají k popularizaci betlémské historie a udržení tradice tvorby lidových umělců.