NÁPIS NA ANTEPENDIU

Emil Tůma

Je přirozené, že betlemář, který pohlíží na nějaký betlém, všímá si hlavně betlému samotného, především jeho ústřední části – Svaté rodiny s jeslemi, v nichž spočívá novorozený Mesiáš. Pozornost někdy zaslouží i závěs před (resp. pod) betlémem, tak nazývaný antependium, který bývá u větších, jmenovitě u kostelních betlémů. Podle Slovníku cizích slov z roku 1986 antependium, nebo antipendium je zdobný závěs na přední straně oltáře. Jistě můžeme tento název vztahovat i na závěsy před betlémy, jmenovitě těmi kostelními, které bývají umístěny na oltářích. Jeden takový býval stavěn v kostele ve Starých Křečanech, který patří k rumburské farnosti. Býval umístěn před levým postranním oltářem.

Betlém vyřezal koncem dvacátých let 20. století Johann Herbrich (pozor na záměnu s proslulejším Franzem Herbrichem). Před betlémem visíval závěs s vyšitým nápisem: Menchen, seht die ew´ge Liebe, wie sie ruht im armen Stall. Nápis byl v němčině - ta zde byla do konce 2. světové války převládajícím jazykem. Uvádím doslovný překlad: Vizte, lidé, věčnou lásku, jak spočívá v chudém chlévě.

V době, kdy jsem ve starokřečanském kostele vídal Herbrichův betlém a antependium s oním nápisem, mě ani nenapadlo se pídit po jeho původu. Nevyslovenou otázku vyřešila k mé radosti dnes již nežijící paní Gothartová, dcera botanika Hanse Marschnera. Věnovala mi totiž list papíru s vánoční písní, která se prý zpívala pouze ve Starých Křečanech. Její první slova jsou ona na antependiu Herbrichova betlému.