VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ 2022

Druhý ročník společné akce Spolku českých betlemářů a firmy On tisk zcela splnil očekávání. I přes nepříznivé prognózy, vyplývající z přísnějšího uplatňování zákona o osobních údajích a informací o technických a personálních problémech z několika míst, kde bylo loni hodně účastníků, se počet přihlášených opět výrazně dostal přes stovku a počet autorů, kteří se na tvorbě betlémů podíleli, překročil pět set. Vůbec nám nejde o nějaké rekordy, takže v podstatě jakýkoliv počet je akceptovatelný, ale těší nás, že tolik autorů se betlémské tvorbě věnuje. Obrázky jsou na speciálním webu této akce – www.mujbetlem.cz, který zjednodušil přihlašování betlémů a přinesl nové možnosti prezentace výtvorů. Výsledky se budou nyní zpracovávat a budou se i připravovat materiály pro odeslání autorům. V tiskárně On tisk budou vytištěny pamětní listy, katalogy a kalendáře, předpokládáme, že během března se všem účastníkům odešlou tiskové materiály a výrazným skupinám a vylosovaným autorům i nějaké dárky.

Na webu mujbetlem.cz je možné v interaktivní mapě vidět, že přibyly nové oblasti, kde loni nebyly vůbec žádné betlémy či tam není žádná betlemářská tradice, např. Ostrov, Chodov, Velké Meziříčí aj. Příprava a realizace celé akce dají dost práce, ale všechny nás to těší a jsme rádi že jsme opět přispěli k popularizaci betlemářské myšlenky.