VÝSTAVY BETLÉMŮ V KLÁŠTERNÍM AREÁLU V OSTROVĚ

Jaroslava Uremović Jůnková

Pořádání výstav betlémů má v Ostrově u Karlových Varů dlouhou tradici. První nesmělé výstavy s vánoční tematikou se začaly organizovat pár let po sametové revoluci pod vedením paní Zdeňky Janischové, místní paní učitelky a sběratelky papírových betlémů. Zprvu se konaly v jedné místnosti Domu kultury a výstavy měly dobrý ohlas. S betlémy začali přicházet nejen majitelé domácích betlémů, ale i aktivní betlemáři, výrobci betlémů. Mezi nimi vynikal mimořádný řezbář, již zesnulý pan Václav Nekola (byl aktivním členem Spolku českých betlemářů), který se stal velkým inspirátorem a učitelem zájemců o řezbářství nejen z Karlovarského kraje. Postupně se tak vytvořila skupina aktivních členů ostrovských betlemářů, jejichž stále nová díla dodnes tvoří základ každoročních výstav. Patří sem nejen řezbáři, ale i místní proslulé paličkářky, sběratelé a výtvarníci používající rozličné materiály.

Výstavy betlémů se staly tradicí, postupem času našly důstojné místo v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie a organizace se ujal Dům kultury v Ostrově.

Letošní 18. ročník Tradiční výstavy betlémů se konal od 26. listopadu 2022 do
2. února 2023. Výstavy se ujala vedoucí klášterního areálu Jaroslava Uremović Jůnková spolu se skupinou spolupracovníků, většinou studentů brigádníků. Podařilo se jim zaplnit krásné rozlehlé prostory kostela díly ostrovských tvůrců, ale i exponáty ze sbírky pana Mgr. Bohumila Duška, sběratele a výrobce betlémů. Celkem se tu sešla více než stovka jesliček z nejrůznějších materiálů. Velkým lákadlem pro veřejnost byl poprvé v Ostrově vystavený mechanický betlém a starý historický betlém s hracím strojkem. Svými dílky se přidaly i děti z místních školek a družin účastnící se republikové akce Velká výstava betlémů.

Tradičními ostrovskými vystavovateli byli:

* Zdeňka Janischová, sběratelka papírových betlémů.

* Vladimír Lesser, jeden z největších kreativců vyrábějící figurky do betlémů z modelovací hmoty; betlémy jsou orientovány tematicky (myslivecký, hasičský, ostrovský, sklářský…) nebo podle použitého materiálu (skořápkový, ošatkový, zásuvkový…).

* Marie Pavelková, paličkářka, učitelka mnoha výtvarných technik; vytváří mimo jiné krásné paličkované obrazy s betlémskou tematikou a podle jejích výkresů tvoří i její následovnice.

* Václav Kopecký, řezbář; velký betlém na hlavním oltáři kostela zpracovává již 20 let, materiálem je dřevo z olše a lípy s povrchovou úpravou včelím voskem.

* Milouš Kot, řezbář a žák pana Nekoly, se zabývá výrobou dřevěných figurek nejen do betlémů; je aktivním členem Spolku starých řemesel a Spolku českých betlemářů.

Na expozici se podíleli i další výtvarníci a majitelé rodinných betlémů.

Celkem tuto výstavu navštívilo bezmála tisíc spokojených návštěvníků, kteří velmi oceňovali stále stoupající kvalitu výstavy. Organizátoři se ale již aktivně připravují na nový ročník a zvou všechny zájemce o betlémskou tematiku na návštěvu do Ostrova od první adventní neděle 3. prosince 2023.