BETLEMÁŘE VALAŠSKA OPUSTIL ING. PAVEL KAHÁNEK

Ivan Hejtmánek

V neděli 5. 2. 2023 jsme obdrželi smutnou zprávu. V nemocnici v Novém Jičíně zemřel neočekávaně Ing. Pavel Kahánek, řezbář a betlemář z Kopřivnice, zakládající a do posledních chvil aktivní člen regionální pobočky SČB na Valašsku. Narodil se r. 1943 v Lichnově u Frenštátu p. R., kde strávil své dětství spolu s bratrem a sestrou, a zde také vychodil základní školu. Po absolvování SPŠ strojní v Kopřivnici dále pokračoval ve studiu strojírenského oboru na VUT v Brně a poté nastoupil do n. p. Tatra Kopřivnice, kde pracoval v různých technických funkcích až do odchodu do důchodu. V roce 1967 se oženil a s manželkou Věrou vychovali dvě děti. Od dětství ho přitahovalo kreslení a práce se dřevem. Při svých procházkách valašskou krajinou sbíral samorosty, které zpracovával dle svých představ jako sošky i užitné předměty. Ve svém volném čase vytvářel různé bytové

doplňky a zvláštní oblibou byla výroba dřevěných šperků a ozdob. Věnoval se také tvorbě dřevěných afrických masek a pro svého francouzského kamaráda vyrobil několik sad šachových her. Jeho tvorbu můžeme najít i v domácnostech jeho přátel v Německu, Holandsku, Kanadě a již zmíněné Francii. Ačkoliv nezískal žádné umělecké vzdělání, sám, jako autodidakt, se celý život vzdělával, zajímal se

nejen o historii, ale také o uměleckou tvorbu, ve které nacházel stále inspiraci pro své sakrální sochy, torza, reliéfy, nástěnné plastiky, akty a v neposlední řadě také betlémy (viz obrázek na obálce). Ty se staly v posledním období jeho života významnou součástí tvorby, neboť členství ve Spolku českých betlemářů mu přineslo motivaci k této tvorbě. Aktivně se účastnil všech akcí, které s sebou spolková práce přinášela, a největší potěšení měl ze svých účastí na tradičních řezbářských setkáních v Příboře a spolkových vánočních výstavách betlémů v Kopřivnici, na Zvonici na Soláni a poslední výstavě v rožnovské Brillovce. V jeho řezbářské zálibě a tvorbě ho velice podporovala celý život jeho manželka Věra, pedagožka, sama milovnice historie, umění, rukodělné práce, folklorních tradic, literatury, a organizátorka kulturních akcí v Kopřivnici.
Ing. Kahánek kromě lásky ke dřevu miloval přírodu, svoji zahrádku s chatkou, kde od jara do podzimu vytvářel sochy a skulptury větších rozměrů, pro jejichž tvorbu neměl v městském bytě prostor. Až do konce svého života přinášel svým úsměvem, vstřícností a ochotou pomoci nám, kolegům ve spolku, vždy optimismus a dobrou náladu. Jeho úsměv nám bude chybět a všichni na něho budeme s úctou vzpomínat. S Ing. Pavlem Kahánkem jsme se rozloučili v sobotu 11. 2. 2023 ve smuteční síni v Kopřivnici.