Betlemář 87/2023

VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ 2022

Druhý ročník společné akce Spolku českých betlemářů a firmy On tisk byl uzavřen rozesláním tiskových materiálů a dárků autorům přihlášených betlémů. Dárky sladké, betlemářské nebo hravé byly pořízeny nákladem Spolku a sponzorů.

Tiskárna kromě Betlemáře č. 85 s fotografiemi všech prací (který jste také obdrželi) vytiskla výpravné katalogy, závěsné betlemářské kalendáře a pamětní listy. Pamětní listy obdrželi nejen všichni, kteří se tvorbě betlémů autorsky podíleli, ale i ti, kteří tvůrce organizovali nebo jim uspořádali výstavy. Ke zdaru přispěly i speciální webové stránky www.mujbetlem.cz, kde je možné nalézt všechny betlémy z obou ročníků.