Betlemář 87/2023

SPOLKOVÁ VÝSTAVA VE CTĚNICÍCH
Vladimír Glaser

Od 26. listopadu 2022 do 26.února 2023 se v objektu Muzea hlavního města Prahy, na zámku v Praze – Ctěnicích, uskutečnila výstava pod názvem "Betlémy – živá tradice". Byla velice pěkná a podle kastelánky zámku Ctěnice paní Mgr. Hany Klabanové nejúspěšnější a nejnavštěvovanější za mnohá léta.

Na úspěšnosti výstavy se nejvíce podíleli členové Spolku českých betlemářů. A to především Ing. Jan Roda a Mgr. Daniela Záveská, kteří dali dohromady scénář výstavy, zajistili exponáty a z velké části i samotné stavění exponátů. S tím jim významně pomáhala i paní Jindra Buksová. A nejen jim patří dík. Poděkovat je třeba i všem vystavovatelům a všem, kteří pomohli při představování betlemářství.

V první části výstavy bylo možné spatřit historické betlémy a jejich fragmenty z Národního muzea, Muzea hlavního města Prahy a Karlštejnského muzea betlémů. Návštěvníci si tak mohli udělat představu o dovednosti našich předchůdců i o tom, jak nás, současné betlemáře, inspirovali.

Další části výstavy byly věnované současné tvorbě. Expozice byla rozdělena podle použitého materiálu a technologií na dřevěné betlémy, papírové, keramické a ostatní. Citlivě vybrané ukázky doplněné texty přinesly mnoho poučného nejen pro laiky, ale podle reakcí i pro nejzkušenější betlemáře.

25. února, na závěr výstavy, se uskutečnilo odpoledne věnované vzpomínce na 100. výročí od Jubilejní jesličkové výstavy po dnešek. Všechny překvapila vysoká účast posluchačů. Výborná připravenost přednášejících nebyla překvapením, ale tradicí navazující na pravidelné spolkové přednášky.

Kdo výstavu viděl, dá mi za pravdu, že byla opravdu povedená. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na ní podíleli.