ZA BETLÉMY V JIŽNÍM POLSKU

František Kolín

Cestou po jižním Polsku jsme navštívili Vratislav (Wroclaw), sídlo Dolnoslezského vojvodství a historické hlavní město Slezska, které leží na Odře. Počet obyvatel je 627 tisíc a patří k nejkrásnějším městům Polska. Ve městě je velké množství památek a kostelů. V muzeu je plno dřevěných gotických soch a obrazů, zde se nachází i vyřezávaný betlém.

Další naší zastávkou bylo město Svídnice (Świdnica), historická metropole Svídnického knížectví, rodiště Anny Svídnické, třetí manželky císaře Karla IV. a matky krále Václava IV. V gotické katedrále sv. Stanislava a sv. Václava je po levé straně celoročně k vidění krásný betlém v životní velikosti.

Kostel sv. Trojice, zvaný Kostel míru, je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Je to největší dřevěný kostel v Evropě, otevřený od r. 1657. Vznikl na základě Vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku v Evropě. Je jedním ze tří evangelických kostelů, které vznikly ve Slezsku jako gesto dobré vůle po válce.

Cestou domů jsme navštívili Broumov, město, které je známo svým benediktinským klášterem ze 13. století. V období baroka byl přestavěný do současné podoby. V kostele sv. Vojtěcha, nádherně vyzdobeném freskami, je k vidění i tzv. "Turínské plátno". V levé části kostela můžeme spatřit betlém v životní velikosti.

Pokud budete v polském Dolnoslezském vojvodství, tak stojí za návštěvu poutní bazilika Navštívení Panny Marie ve Vambeřicích (Wambierzyce), známá mj. z knihy Babička od Boženy Němcové. Je zde mnoho sakrálních památek i malé muzeum betlémů (szopky). Ve Vambeřicích se také nachází celoročně přístupný pohyblivý betlém z roku 1882 s více než 800 figurkami, zhotovený místním hodinářem Longinem Wittigem. Z Broumova je to 15 km.