CHVÁLA POVEDENÉMU DÍLU V TŘEŠTI

Jan Roda

Navštívit ve vánočním čase město Třešť a jeho betlémy je pro mne vždy svátkem. Zdejší region má dvousetletou tradici tvorby a stavění jesliček. Putování za betlémy po rodinách je zážitkem, na který se nezapomíná. Na co se ale možná zapomíná, je, že za tím vším úsilím se skrývá celoroční práce Spolku přátel betlémů v Třešti. Viditelnou prezentací tohoto úsilí jsou nově otevřené výstavní prostory v Domě J. A. Schumpetera. Na zdaru celé akce se významně zasloužilo Město Třešť, jako majitel objektu, a Mikroregion Třešťsko, jako nájemce výstavních prostor.

Na podzim roku 2022 proběhly v budově rozsáhlé rekonstrukční práce, které opravily stavební vady, a navíc rozšířily výstavní prostory o dalších 100 m2. Prostory mají novou elektroinstalaci, kamerové zajištění, výmalbu a potřebný fundus. Jedna menší místnost umožňuje promítání filmu o třešťském jesličkářství s názvem Rok betlemáře. Investice na rozšíření dosáhla 1,5 milionu korun. Financováno bylo z přeshraničního česko-rakouského projektu INTERREG s 90% dotací.

Celkové rozšíření na 260 m2 výstavních prostor umožnilo velmi důstojně vystavit navíc několik betlémů, které se z různých důvodů v posledních létech nestavěly. Za všechny uvedu krásný betlém našeho zesnulého čestného člena pana Aloise Roháčka, který je postaven na ploše 10 m2. Vzácných betlémů je vystaveno více, ani se nepokouším je vyjmenovat, jistě bych na některý zapomněl. Za zmínku stojí konstatování, že i velký spolkový betlém, který se rozšiřuje po každém Dřevořezání, je instalován tak, že umožní i následné doplňování.

Návštěvu Domu J. A. Schumpetera vřele doporučuji, a to i s prohlídkou komorních výstavních prostor Muzea Vysočiny se sídlem v Třešti. I tam objevíte mnohé, co vám doplní poznání jesličkářské tradice v Třešti.