POUTNÍ MÍSTO SV. ANTONÍNEK

Poutní místo Svatý Antonínek s celoročně přístupným poutním areálem a kaplí sv. Antonína Paduánského patří mezi nejznámější moravská poutní místa.
Nachází se 350 m n. m. mezi obcemi Ostrožská Lhota a Blatnice pod Svatým Antonínkem. Jedná se o poslední výběžek Bílých Karpat.
Vznik kaple spadá do období po třicetileté válce a byl součástí pastoračního plánu jezuitské koleje v Uherském Hradišti.
Majitel ostrožského panství kníže Hartman z Lichtenštejna roku 1662 podal na olomouckou konzistoř žádost o vystavění kaple. Jeden z uvedených důvodů stavby kaple byla snaha o odvrácení nepříznivých přírodních pohrom, které často zapříčinily malou úrodu. Kaple byla dostavěna v roce 1670, na konci století byla ke kapli přistavěna chrámová loď. Po zákazu poutí Josefem II. se z kaple stala ruina. Na počátku 19. století ji odkoupila obec Blatnice a za pomoci dobrovolných příspěvků nechala renovovat. Nová kaple byla vysvěcena roku 1819 a od té doby nebyla poutní tradice přerušena.

Roku 2022 bylo poutní místo obohaceno o vyřezávanou Svatou rodinu. Autory betlému jsou řezbáři Vít Vavřiník (sv. Josef) a Ladislav Sedláček (Ježíšek a Panna Maria), žáci známého řezbáře Františka Gajdy ze Strážnice. Více o poutním místě i o jeho programu naleznete na www.antoninek.cz.