VÝSTAVA V MUZEU KARLOVA MOSTU

Bohumil Dušek

V Muzeu Karlova mostu jsme díky kontaktům Milana Zábranského mohli po několik roků pořádat spolkové výstavy. Prostředí bylo sice komorní, ale návštěvnost díky strategickému umístění muzea byla vždycky velice dobrá. Když v dubnovém čísle v loňském roce článek o výstavě v Muzeu Karlova mostu nazval Milan Zábranský Moje poslední výstava, říkal jsem si, že to je zbytečně pesimistické. Opak byl pravdou. Odchodem Milana skončila i spolupráce s muzeem, ale tradice výstav betlémů tam pokračuje. Byl jsem tam každý rok, takže samozřejmě jsem tam šel i tentokrát.

Výstava, konaná od listopadu 2022 až do února 2023 pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera, představila betlémy z italské oblasti Tridentsko. Zdejší hory a vesnice si turisté často vybírají jako místo k trávení vánočních prázdnin. Je to čas rozsvícených světel, všudypřítomných vůní, vánočních koled, trhů, a také betlémů. Tesero a Ossana jsou středověké vesnice, kde je vystavována vzácná kolekce historických betlémů. Můžete je objevovat při procházce úzkými ulicemi, uvnitř impozantních hradů i v historických domech. Tridentská oblast nabízí nespočet unikátních míst, kde můžete zažít tyrolského ducha Vánoc. Pokud si vzpomínáte, v Betlemáři č. 86 vyšel článek o návštěvě vánočního Tridentska s betlémy i tradičními vánočními trhy, které se pořádají v řadě míst této oblasti. Nejnavštěvovanější jsou ve městech Trident, Arco nebo Levico.
Kousek tridentských Vánoc bylo možné okusit v Praze díky výstavě betlémů v Muzeu Karlova mostu, která představila betlémy tridentského betlemáře Piera de Godenza. Výstavu tvořily zejména betlémy vyřezávané ze dřeva tradičním tridentským způsobem, součástí expozice byly ale také betlémy z ovčí vlny, šustí, keramiky i malby na skle.
Tridentské betlémy se liší svým pojetím zasazeným do horských vesnic. Často jejich dekoraci tvoří přírodní materiály jako jsou větve, mech nebo kořeny stromů. Unikátní betlém expozice byl proveden na dřevěných obuvnických kopytech.
Oblast Tridentu byla historicky součástí Rakousko-Uherska, a z tohoto období pochází i poměrně četné kontakty s českou kulturou. Dokládá to i vystavovaný barokní betlém, jehož centrum tvoří sousoší Svaté rodiny, původem z Prahy, zasazené do dekorativní adjustace neznámého tridentského umělce. Tridentské betlémy udivují svojí velikostí a detaily typicky místních domů, i romantickým zasazením do překrásné horské scenérie.

Výstava byla zajímavým zpestřením pražských betlemářských výstav, které dávají většinou přednost betlémům domácí provenience

(S využitím informačních materiálů MKM.)