Fotografie 2011

Fotografie z tvorby a výstav Mgr. Bohumila Duška z roku 2011

Tvorba

Výstavy