Fotografie 2017

Fotografie z tvorby a výstav Mgr. Bohumila Duška z roku 2017

Tvorba

Výstavy