Fotografie 2018

Fotografie z tvorby a výstav Mgr. Bohumila Duška z roku 2018

Tvorba

Výstavy