GALERIE AUTORŮ VÁNOČNÍCH POHLEDNIC: Petr Dillinger

19.11.2016

Z internetových zdrojů sestavil Bohumil Dušek

Grafik, malíř, ilustrátor, typograf a odborný publicista Petr Dillinger se narodil 17. září 1899 v Českém Dubu, zemřel v Praze 24. dubna 1954.

Výtvarná studia zahájil v roce 1916 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1919 - 1923 byl žákem Maxmiliána Pirnera a Maxe Švabinského na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 1923 absolvoval výtvarný ateliér Františka Kupky v Paříži, do Francie se vrátil ještě několikrát.

Od roku 1924 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

V roce 1928 se stal profesorem na Škole uměleckých řemesel v Brně, zapojil se do brněnského kulturního života a stal se členem Skupiny výtvarných umělců. Od roku 1930 byl stálým spolupracovníkem Lidových novin v Brně a současně spolupracoval i s redakcemi Svobodného slova, Lidové demokracie, Junáka aj. Po válce byl Petr Dillinger přeložen na Státní grafickou školu do Prahy. Od roku 1950 vedl oddělení knižní a užitkové grafiky na Vyšší škole uměleckoprůmyslové v Praze.

V grafice, která se prolínala s tvorbou ilustrační, převažovala technika dřevorytu a litografie. Jeho rozsáhlá grafická tvorba zahrnuje 360 dřevorytů, 230 leptů, suchých jehel a akvatint a 200 litografií. V roce 1928 obdržel v Los Angeles Strorowovu cenu za dřevoryt Schody. Dřevoryt Zahradník byl oceněn čestným uznáním na Mezinárodní výstavě grafiky v Chicagu v roce 1930. V roce 1940 vytvořil dřevorytové ilustrace k bibliofilskému vydání Babičky Boženy Němcové. Působivé jsou jeho ilustrace Malostranských povídek (1928) a Pražských obrázků (1929) Jana Nerudy. Rozsáhlou část jeho ilustrační tvorby tvořily knihy určené pro dětské čtenáře. Pro dospělé ilustroval např. spisy F. M. Dostojevského, K. Světlé a Ch. Dickense. Celkem ilustroval více než 90 knih a často se podílel na tvorbě bibliofilských tisků. V roce 1939 obdržel od Spolku českých bibliofilů čestné uznání za knihu A. Hejduka Cigánské melodie.

V kresbě převažují náměty jihomoravské krajiny a Prahy. Za svého brněnského působení vytvořil na 360 rozměrných olejových pláten. Věnoval se také tvorbě exlibris (více jak 200), novoročenek (asi 120) a užitkové grafiky (diplomy, plakáty, pohlednice, kalendáře apod.). Podještědské muzeum v Českém Dubu otevřelo v roce 1995 svému rodáku a ilustrátoru románů Karoliny Světlé Kabinet českého malíře Petra Dillingera a na jeho rodném domě byla umístěna pamětní deska.