MINULOST A SOUČASNOST BETLÉMŮ VE ŠPANĚLSKU

19.11.2016

Juan Giner

Symbolem nejvíce evokujícím Vánoce je ve Španělsku belén neboli vánoční jesličky. První se objevily ve Španělsku v raném 13. století, byly stavěny v chrámech a klášterech františkány a jeptiškami mystického řádu klarisek (Chudé sestry svaté Kláry). Během 18. století, když panovník Carlos III. byl okouzlen betlémy v Neapoli, pověřil slavné sochaře, aby vytvořili figurky do betléma pro korunní palác prince. To byl podnět pro šlechtu k pořízení betlémů do svých sídel. Nakonec v 19. století se stal zvyk stavění betléma populární rovněž mezi obecným lidem, i když drahé figurky byly dělány z levnějších materiálů.

V roce 1862 byla založena první asociace tvůrců betlémů - betlemářů (belenistas) v Barceloně. Tato idea se pak šířila po Španělsku. Umělci, kteří vyráběli betlémy, se spojili dohromady, aby udrželi tuto uměleckou tradici. Ve své tvorbě řemeslníci zachovávali náboženské, rodinné a kulturní hodnoty.

Vytvářet betlém je radostný úkol - kombinace tvořivosti a umění, jejichž výsledkem je krajina, vesnice a scény, znázorňující slavný, i když přirozený okamžik v historii. Vytvořit betlém znamená představit úžasný okamžik, ve kterém se Bůh stal člověkem a mnohdy také předvést podle Evangelií mnoho scén z Ježíšova dětství a ze života Marie.

Když my betlemáři přemýšlíme o scénách našeho betlému, představujeme si hory a roviny, města a pouště, obydlí, řeky, jezera, paláce nebo chatrče. Betlém představuje poselství míru a lásky, protože Mír a Láska Kristova se narodily v Betlémě, proto nacházíme vnitřní klid a pohodu v poselství míru a lásky, které je tak vzácné v našem čase orientovaném na techniku, plného spěchu a stresové zátěže.

Být pravým betlemářem znamená udržovat toto vznešené dědictví zvláště v době, kdy neklid, násilí, nespravedlnosti a skandály jsou na denním pořádku. Z toho důvodu my betlemáři přeměňujeme svou práci na modlitbu vloženou do figur zachycujících nádherný zázrak narození Krista, užívajíce hojnost uměleckých, řemeslných a technických dovedností: vzhled, perspektivu, modelaci, řezbu, barevnost, elektroniku, osvětlení apod. Protože usilujeme o zobrazení poselství míru v co nejkrásnějším třírozměrném zobrazení, musíme studovat historické biblické prostředí, kostýmy i krajinu. Při přemýšlení o realitě, kterou chceme zobrazit, si představujeme přírodu a krajinu, která je nám milá. Proto se pokoušíme udělat prostředí v našich betlémech tak reálné, jak je to jen možné, aby potěšilo i ostatní, chceme zapůsobit na divákovo srdce a na jeho cit.

Betlémy jsou vyráběny po celém Španělsku: v Katalánsku (Catalunya), v Andalusii, v Navaře, v Castille, v Baskicku, v Madridu, v oblasti La Rioja i v Murcii v regionu Valencie. Tvorbou našich betlémů v této neurovnané a neklidné době šíříme povědomí o tom, že fenomén Narození má stále mimořádnou sílu a důležitost.

Když rodiče ukazují svým dětem scény z evangelií, nalévají tím do jejich malých srdcí zdroj pozitivní energie. Protože každý betlém, třeba jen tak skromný, jak může být, vždy připomene láskyplný svět svaté Rodiny, potěšení prostých pastýřů, požehnaný vjem mocných Tří králů. Betlém zasévá do srdcí a myslí dětí ušlechtilé myšlenky, které si pamatují i v dospělosti.

My betlemáři ukazujeme každý rok znovu a znovu atmosféru míru a štěstí svaté Rodiny, žijící před více než dvěma tisíciletími. Doufáme, že naše betlémy, obdivované tisíci lidmi je potěší a zasejí do jejich srdcí pravdivé poselství lásky, prostoty a laskavosti, kterou Narození symbolizuje. A když toto poselství završíme přáním "Veselých Vánoc" našim milým, pocítíme pokoj v duši a klid čistého svědomí, které patří k Vánocím a které nám nabízí betlém.

Mnoho obcí ve Španělsku má betlemářské spolky; mnoho jednotlivců v nich dosáhlo tak vysoké technické dovednosti, že si vydobyli titul master belenista (mistr betlemář) a dokonce v některých případech i major master belenista (velký mistr betlemář).

Naše Asociace betlemářů v Alicante byla založena roku 1959 s cílem šíření pojmu Narození do domácností, škol a institucí. Asociace se členy v Evropě i Americe byla uznána španělskou vládou za veřejně prospěšnou.

Každé Vánoce alicantští mistři tvoří oficiální městský betlém a pořádají veřejné výstavy pro tisíce nadšených návštěvníků. Také udržujeme Muzeum betlémů s bezplatným vstupem v historické části Alicante, kde je stálá výstava nejdůležitějších historických prací Asociace. Tisícům návštěvníků ze Španělska a cizím turistům představujeme ty nejjednodušší lidové práce až po mistrovská díla zkušených umělců. Vystaveny jsou také betlémy ze zemí jiných kontinentů, jako je Afrika, Amerika, Asie a Evropa, demonstrující originalitu, uměleckou tradici a lásku Boha převtěleného do člověka.

Autor Juan Giner z Alicante ve Španělsku je major master belenista, prezident Asociación de Belenistas de Alicante a nositel ocenění mezinárodní organizace betlemářů UN-FOE-PRAE.

Se svolením autora a redakce časopisu Creche Herald, kde byl článek vytištěn, přeložil M. Zábranský