Lidové domky Betlém v Hlinsku

informace k výletu jsou aktuální k 22. 2. 2019.

Památková rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku není "betlém" jak ho známe z Vánoc, ale je to soubor převážně roubených staveb ve středu města, které domky z vánočního betléma připomínají. Počátky zástavby Betléma spadají do první poloviny 18. století, kdy v souvislosti s možností stěhování obyvatelstva po vydání tolerančního patentu roku 1781 a rozvojem řemesel přicházel do Hlinska větší počet obyvatel z okolních vesnic. Pro stavbu domků přicházejících obyvatel vyčlenila rychmburská vrchnost v polovině 18. století území bývalých obecních pastvin na pravém břehu řeky Chrudimky. Právě zde si začali stavět své příbytky drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Vznikla tak část města, které se začalo říkat Betlém. V roce 1731 byly v tomto prostoru pouze dvě chalupy, o sto let později byl tento prostor již zcela zastavěn, mezi domky zůstávaly jen drobné uličky a malé předzahrádky. Na Betlémě žily především rodiny drobných řemeslníků, zpočátku zejména hrnčířů. Po roce 1870, kdy došlo k vyčerpání zdejších ložisek hrnčířské hlíny, nastalo období velkého rozmachu tkalcovství. Téměř v každém domku se ozýval klapot stavu. Šikovnosti zdejších tkalců využívali od druhé poloviny 19. století továrníci, kteří v Hlinsku zavedli průmyslové tkalcovství. V důsledku tohoto vývoje od přelomu 19. a 20. století mezi betlémskými obyvateli převažovaly rodiny továrních dělníků. Kromě tkalců bychom zde však nalezli i další řemeslníky - například truhláře, sedláře, pasíře, ševce, řezníky, pekaře, výrobce hudebních nástrojů.
V průběhu 20. století se začala psát smutnější historie Betléma. Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých domků, související se změnou životního stylu a stěhováním obyvatel do modernějších obydlí. Domky zůstávaly prázdné, chátraly a postupně i mizely. Nepříznivou situaci se podařilo změnit až v 80. letech. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí části objektů, první z nich byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1993. V následujících několika letech pokračovaly opravy dalších objektů i veřejného prostranství.

Dopravní spojení
Vlakem z Prahy s přestupem v Pardubicích, z opačné strany z Havlíčkova Brodu.
Hlinsko leží na silnici Polička- Ždírec nad Doubravou, z dálnice D11 odbočit na Pardubice, z dálnice D1 na Humpolec, Havlíčkův Brod.

Otevírací doba:
Otevřeno denně mimo pondělí, otevírací doba závisí na ročním období - viz níže uvedený web. Je možné absolvovat dva prohlídkové okruhy nebo jen nahlížet do svérázných obchůdků.
V blízkosti Hlinska je možné navštívit i skanzen Veselý Kopec.

Vstupné:
Řemeslnická obydlí - základní okruh
Dospělí 60 Kč
Děti do 6 let zdarma
Mládež 6-15 let 40 Kč
Senioři nad 65 let 40 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 160 Kč

Masopustní expozice UNESCO (individuální okruh)
Jednotné vstupné 30 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 90 Kč

Podrobné informace o slevách a organizovaných skupinách na níže uvedených stránkách.

Ubytování je možné v penzionu přímo v Betlému - penzionbetlem.cz.

Informace: tel.: 469 326 415 e-mail: vysocina(a)npu.cz
Webové stránky: www.betlem-hlinsko.cz